Ταίριαξε σχήματα και χρώματα σε έναν πίνακα 10 χ 10.